everquest

Everquest 2 expansions

Everquest 2 släpptes först år 2004. För att vara ett spel är det en prestation att finnas på marknaden så länge och det är få spel som klarar av att hålla sig populära i så många år. En viktig anledning till att det ser ut som det gör är...

spacer